Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. 2244 din 27.01.2021


Societatea Comerciala COMINAV COMPANY SRL cu sediul in Braila, nr.53.,Bl.2 Bis Parter,sector-, cod postal 800145., tel/fax: 0339401010; email:office@victoriatour.ro.,www.victoriatour.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO18431693, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J09/162/2006,  titulara a Licenta de turism nr.1645/02.04.2019, pentru Agentia de Turism VICTORIA TOUR , cu sediul in BRAILA., Str.Calea Calarasilor, nr.53, bl.2 Bis, Parter, operator de date cu caracter personal inscris sub nr.20563, Polita de asigurare Seria I,Nr.  I  54543, emisa de Omniasig Vienna Insurance Group, polita valabila de asigurare este afisata pe pagina web a agentiei de turism VICTORIA TOUR,.reprezentata prin Focsa Adelina., in calitate de Director Agentie., denumita in continuare Agentia

si

Turistul/ Reprezentantul persoanei juridice:

Turistul..................., domiciliat in ............................................................................, CNP: ................................................. posesor al cartii de identitate ......................, telefon: ..............., email .........................................

I. Obiectul contractului îl constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucherul anexat contractului si eliberarea documentelor de plată .

II. Servicii contractate

SERVICII ..................................................................................................................................................................................................................................................
TVA SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE


Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare) CONFIRMAT
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul ,................... şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul.

Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.

Termene de plata: ................................................................................................................

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei.

1. In cazul în care Agentia este nevoită să modifice una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.

2. Agenţia poate modifica preţul contractului,functie de variatia costurilor de transport, redevenţelor, taxelor de aeroport, taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice,respectiv serviciile oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice(cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate de la Agentie ci de la agentii locale) .

5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor se datorează turistului;

b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter), pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.


6. Agenţia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.

7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii .

Preturile la excursiile optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor aceasta datorandu-se faptului ca persoanele partici


dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv ,ghidul excursiei si dupa caz ghid local .
 
Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax . La un numar mai mic de participanti creste proportional .

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul(daca este posibil), unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc) apărute cu ocazia acestei cedări.

2. In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania check-in-ul se face la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica .

2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. In acesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour, Amadeus, Schmetterling,alte sisteme,Costa Crociere, Royal Caribeean etc).

3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.IV pct.2, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.1 In cazul în care turistul reziliază contractul la termen, fara penalizari sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati (cu exceptia situatilor de forta majora, in care Agentia este exonerata de raspundere si nu are obligatia rambursarii c/valorii excursiilor).

4.2. In toate cazurile menţionate turistul poate să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.

b) anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forţă majoră,definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările),

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

4.3 In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pachetul de servicii achizitionat(sunt taxe locale ).

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.

8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. In cazul în care turistul, fara culpa din partea Agentiei, renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

-100% din preţul pachetului de servicii turistice

înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program

In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :

- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul)

- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;

- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA , Schmetterling etc).

- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).

-pentru biletele de avion low-cost, unde penalizarea este de 100%, la compania aeriana Blue Air si Wiz Air.

2. In cazul n caro ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agen 
 
    In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :

- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul)

- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;

- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA , Schmetterling etc).

- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).

-pentru biletele de avion low-cost, unde penalizarea este de 100%, la compania aeriana Blue Air si Wiz Air.

3. In cazul n caro ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţi 


        prestatorilor direcţi, precum şi comisionul agentiei.

4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.

5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele personale în regulă sau dacă nu i se permite iesirea din tara de către poliţia de frontieră.

6. Pentru a renunţa la pachetul de servicii turistice trebuie formulata în scris o cerere si depusa avand număr de înregistrare la Agenţia la care s-au achitat serviciile.

7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul dovedit de nerespectare a obligaţiilor din contract .

VII. Reclamaţii

1. In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice prestate de Agentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, inregistrata, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul.

VIII. Asigurări – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la OMNIASIGVIG , BLD.INDEPENDENTEI,BL.A1, BRAILA , tel/fax:0239617714, , SERIA I ,NR I 54543, valabila pana la 14.12.2021

Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora .

IX. Documentele ce constituie anexă la contract sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

X. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631
/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.

4. "Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC COMINAV COMPANY SRL este operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 20563 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta."

 
PRESTATOR
COMINAV COMPANY SRL

Tour Victoria
 
BENEFICIAR  
 

CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL1.1 Furnizorul de servicii colectează și prelucrează datele personale ale Beneficiarului în conformitate cu legislaţia în vigoare, în modalităţi care asigură confidenţialitatea și securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

1.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Furnizorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor) și ale legislaţiei naţionale.

1.3 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Furnizor în scopul executării prezentului contract la care Beneficiarul este parte contractantă.

1.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, pașaport, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică.

1.5 Datele personale ale Benficiarului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Furnizor instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care îi revin acestuia.

1.6 În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. 6.3 Furnizorul va informa Beneficiarul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

1.7 Furnizorul asigură dreptul Benefiiarului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricţionare și opoziţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

1.8 Datele personale ale Beneficiarului sunt păstrate de Furnizor pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.


 
PRESTATOR
COMINAV COMPANY SRL

VICTORIA TOUR  
 
BENEFICIAR 
 

 
 
Bon de comanda rezervare servicii turistice Nr. ...., Data: .....................
1. Date titular

Turistul ..............................., domiciliat in......................................................................., CNP: ....................................posesor al cartii de identitate............................., telefon:......................., email:.........................................................

2. Produse/Servicii

SERVICII .........................................................................................................................................................................................3. Turisti

Nr. crt Camera Sex Tip Nume Prenume Data nasterii
1 1 ADT4. Total si plata

Valoare contract: 

Termen de plata: 

 
Semnatura Agent de Turism:
 VICTORIA TOUR
 
Semnatura Turist: